VILLAJELENA NL |PRIJZEN & BESCHIKBAARHEID | VILLAJELENA UK | PRICES & AVAILABILITY | CONTACT

Welkom op de site van Villajelena.

Villajelena is een gîte in de Var in Zuid Frankrijk met 2600 m2 tuin, een zwembad, eigen Jeu de Boules veld en uitzicht op wijngaarden. Villajelena is als vakantiewoning te huur.
Deze site is gemaakt in een weblog format waardoor de laatste post steeds bovenaan komt te staan. Door vanuit de verschillende menu's in de rechter balk te werken vindt u de informatie gesorteerd op categorie. Foto's op de site zijn in een groter formaat te bekijken door er op te klikken. Er rust copyright op alle foto's.

Welcome to Villajelena's website.
Villajelena is a gîte in the Var region in South of France with 2600 m2 garden, a swimming pool,
its own Jeu de Boules court and a view on vineyards. Villajelena is a holiday rental house.
This site was made using a weblog format thus putting the last post on top of the main page each time.
By using the different menu's from the sidebar on the right you can easily access information by category.
Photo's on this site can be viewed in a larger format by clicking on them. The photos are copyrighted.

3 augustus 2010

Jeu de Boules | Pétanque

Pétanque!
Algemeen
Villajelena heeft een eigen Jeu de Boules veld waar haar gasten naar hartenlust een spelletje kunnen spelen of een complete competitie op kunnen zetten! We adviseren onze gasten om zelf boules en een but mee te nemen maar verder kunt u zo aan de slag!

Pétanque is de Provencaalse variant van Jeu de Boules, hoewel beide termen vaak als synoniemen worden gebruikt. Jeu de boules is de algemenere benaming en omvat alle spellen die met metalen ballen worden gespeeld. Pétanque komt van pieds tanqués dat voeten tezamen betekent.

De spelregels zijn nagenoeg hetzelfde. Bij pétanque is het de bedoeling om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (het but of cochonnet) te werpen of te rollen. De afstand van de cirkel (van waaruit de spelers werpen) tot het but kan variëren van 6 tot 10 meter. Het spel kan op elke ondergrond worden gespeeld, maar vaak wordt er gekozen voor een ondergrond van zand, gravel of fijn grint. De metalen ballen hebben een diameter tussen 70,5 en 80 millimeter en een gewicht tussen 650 en 800 gram. Het (veelal) houten but heeft een diameter van 30 millimeter.

In Frankrijk is de sport het populairst met 480.000 bondsleden, en ongeveer 17 miljoen vrijetijdsspelers!

Pétanque kan met twee personen ofwel tête-à-tête gespeeld worden, of in teamverband, waarbij elk team kan bestaan uit twee of drie spelers. Men noemt dit ook wel een doublette of triplette. Als met drie spelers per team wordt gespeeld, heeft elke speler twee ballen, terwijl elke speler bij doublette en een tête-à-tête drie ballen heeft.

Jeu de Boules veld | Villajelena

Spelregels
Het team dat de wedstrijd mag beginnen wordt bepaald door loting. Degene die de toss wint, trekt een cirkel (start|gooipunt) met een diameter tussen de 35 en 50 centimeter en gooit het but van daar uit op een afstand tussen de 6 en 10 meter. Er wordt voor het gemak ook wel een streep getrokken maar een cirkel is officiëler en eerlijker.

Het team dat het but werpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. Daarbij moet er op gelet worden dat de voeten in de cirkel staan en zij niet van hun plaats mogen komen voordat de geworpen boule de grond heeft geraakt. Vervolgens mag de tegenpartij proberen een boule dichter bij het but te plaatsen (pointer), de bal van het andere team te verplaatsen (tirer of schieten) of het but te verplaatsen.

Het team dat het dichtste bij het but ligt, speelt pas weer als de tegenstander beter ligt of geen boules meer heeft. In het laatste geval mag dat team proberen meer punten te scoren door boules dichterbij te brengen dan de beste van de tegenstander. Voor elke boule die een speler dichter heeft geplaatst dan de tegenpartij krijgt men een punt (max. 6 punten bij triplette en doublette). Dan is de ronde of mène voorbij. Het team dat heeft gescoord, trekt een cirkel op de plaats waar het but lag en gooit hem opnieuw, waarna de volgende mène begint

Puntentelling
Als alle boules (dus 12) uitgespeeld zijn, dan wordt geteld hoeveel boules van een team dichter bij het but liggen dan de boules van het andere team. Dit levert evenzoveel punten op. Bij twijfel wie er het dichtst bij ligt, wordt gemeten. Zonodig wordt de hulp van een onpartijdige in geroepen. Een werpronde kan voor één van de twee teams dus maximaal 6 en minimaal 1 punt opleveren.
Het team dat de werpronde gewonnen heeft, mag de nieuwe cirkel trekken en het but opnieuw plaatsen. Het spel eindigt als een team het eerste 13 punten heeft behaald.


Voilá! Zet de Pastis klaar, poets de boules nog eens goed op en spelen maar!

© Elisabeth de Ru
Met dank aan Wikipedia en Frans Groen van de Jeu de Boules vereniging in De Rijp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten